เกี่ยวกับเรา


               

 

หจก.จงเจริญเซลส์แอนด์เซอร์วิส (1993)
1104/1-2 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1060
0 

 

ข้อมูลบริษัท เบอร์ที่สามารถตรวจสอบ
    หจก.จงเจริญเซลส์แอนด์เซอร์วิส (1993) 02-468-1405     คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
    ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)319/2536
    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ 0103536037100     คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล 
1133
1570
1161
 
ข้อมูลบริษัท เลขที่ตัวแทนจำหน่าย เบอร์ที่สามารถตรวจสอบ
    ตัวแทนจำหน่าย LG     คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
    ตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG
    ตัวแทนจำหน่าย MITSUBISHI
    ตัวแทนจำหน่าย TOSHIBA
TH000954
2163299
4000930
1432
02-204-8888
02-695-9000
02-731-6841
02-513-9655