ตู้น้ำ รุ่น J-NET WATER
ราคา
21,900 บาท
สีฟ้า / สีเขียว
 
ตู้น้ำ รุ่น J-NET WATER
ราคา
23,900 บาท
สีฟ้า / สีเขียว

   

ตู้น้ำ รุ่นประหยัด 
ราคา
19,000 บาท
   
 
 

   
   
 
รายละเอียด
S400
J400
J600
J800
J1300
J24000
ไส้กรอง GPS 20 นิ้ว กรองตะกอน * * * * * *
ไส้กรอง CTO 20 นิ้ว กรองกลิ่น สนิมเหล็ก * * * * * *
ไส้กรอง PPF 20 นิ้ว ลดความกระด้างของน้ำ * * * * * *
ไส้กรอง Cabon GAC
10 นิ้ว
กรองกลิ่น กรองสารหนู * * * * * *
ไส้กรอง Cabon Capsule
10 นิ้ว
กรองสารปนเปื้อน
ลดความเป็นกรด
* * * * * *
ไส้กรอง Resin Capsule
10 นิ้ว
ลดความกระด้างของน้ำ   * * * * *
ไส้กรอง ซีดีเม้นท์ 10 นิ้ว ลดความกระด้างของน้ำ * * * * * *
Membrain#1 150 GPD Reverse Osmosis system (RO)   * * * * *
Membrain#2 150 GPD Reverse Osmosis system (RO)         * *
ซิลเวอร์การ์ด (แร่เงิน) ปรับรสชาติน้ำให้หวานนุ่ม option option option option option option
คาร์บอนยูวี Caborn UV  ฆ่าเชื้อโรค option option option option option option
โอโซน Ozone ฆ่าเชื้อโรค           *
ขั้นตอนการกรอง จำนวนขั้นตอน 6 7 8 9 11 12
ขนาดตู้ หน้า x กว้าง x สูง 65x78x154 65x78x154 75x92x180 75x92x180 76x95x176 76x95x176
กำลังการผลิต หน่วย:ลิตร/วัน 400 400 600 600 1300 2400
ถังสำรองน้ำดื่ม หน่วย:ลิตร 100 100 100 100 200 200
ระบบแสงสว่าง/เปิด-ปิดอัตโนมัติ เปิดไฟช่วงแสงน้อย LED/มี LED/มี LED/มี LED/มี LED/มี LED/มี
ระบบตัดไฟเมื่อแรงดันน้ำ
เข้าต่ำ
ป้องกันปั้มน้ำไหม้ * * * * * *
ระบบตัดไฟเมื่อน้ำหมดถัง ป้องกันปั้มน้ำไหม้ * * * * * *
ปั้มน้ำ (USA)   * * * * *
SLOT ใช้ได้ทุกเหรียญ  * * * * * *
ระบบไฟฟ้า Solar Cell (option) 220/50H 220/50H 220/50H 220/50H 220/50H 220/50H
ราคา (บาท)
19,000
23,900
24,900
27,000
28,000
31,500
 
OPTION เสริม
เพิ่มระบบผลิตน้ำโซดา 19,000 บาท
เพิ่มระบบ Solar Cell 20,000 บาท
เพิ่มระบบน้ำแร่ ติดต่อสอบถาม
เพิ่มถังสำรอง ติดต่อสอบถาม
อื่นๆ ติดต่อสอบถาม


วิธีการติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ

 
     1. ติดตั้งท่อน้ำดีของตู้น้ำหยอดเหรียญเดินระบบประปาโดยผ่านจุดที่ระดับน้ำมีแรงดันพอสมควรประมาณ 1-2 บาร์
     ประมาณหน่งช่วงแขน
     2. หารต่อท่อน้ำทิ้งตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ควรให้อยู่สูงกว่าตัวข้อต่อน้ำทิ้งของตู้น้ำหยอดเหรียญเพราะจะทำให้น้ำทิ้งของ
     ตู้น้ำหยอดเหรียญ ไหลย้อนกลับมาที่ตัวกรองอาจทำให้ไส้กรองตู้น้ำหยอดเหรียญตันเร็ว
     3. เมื่อติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญเสร็จแล้วก่อนที่จะเปิดวาวล์ให้ถอดสาย ( RO ) ขนาด 3 หุน ตรงข้อต่อที่จะเข้ากระบอก
     กรองหยาบของตู้น้ำหยอดเหรียญที่เรียงกัน 3 กระบอก แล้วจึงค่อยเปิดวาวล์ภายในตู้น้ำหยอดเหรียญเพื่อล้างกาวจาก
     การต่อท่อประปาประมาณ 3-5 นาที ปิดวาวล์จึงใส่สายกลับที่เดิมล็อคเกลียวฟิตติ้ง ( ข้อต่อ RO ) ให้แน่น
     4. เปิดวาวล์ตู้น้ำหยอดเหรียญให้น้ำสู่ระบบการกรองรอจนอากาศภายในกระบอกหมดแล้วจึงใส่สายเข้าถังเก็บของ
     ตู้น้ำหยอดเหรียญ
     5. นาฬิกาบอกเวลาที่หน้าจอโชว์ทิ้งระยะไว้ 4-5 ชม. รอจนน้ำในถังสำรองตู้น้ำหยอดเหรียญเต็มถังค่อยเปิดใช้งานก่อน
     ใช้งานควรหยอดเหรียญ ประมาณ 15-20 บาท เพื่อไล่อากาศที่อยู่ในกระบอกกรองตู้น้ำหยอดเหรียญออก

หมายเหตุ !! ระยะแรกการผลิตน้ำเข้าสต๊อกของตู้น้ำหยอดเหรียญจะมีปริมาณน้ำทิ้งมากพอระดับเซ็นเซอร์ทำงานจึงเป็นปรกติ
การตั้งค่าการใช้งานตู้น้ำหยอดเหรียญ

 
          การตั้งค่าเวลาตู้น้ำหยอดเหรียญ

                    การปรับค่าเวลา          ชม.           กดปุ่ม          HOUR
                    การปรับค่าเวลา          นาที          กดปุ่ม          MIN
          การตั้งค่าเวลาจ่ายน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญ

                    กดปุ่ม          MODE          จนหน้าจอตู้น้ำหยอดเหรียญแสดงเป็น          RO
                    กดปุ่ม          ENTER          เพื่อตั้งค่าตู้น้ำหยอดเหรียญ
                    S-00   ตั้งเวลาเป็น     วินาที     โดยกดปุ่ม     UP      เพิ่มเวลา     1-59     วินาที
                    O-00   ตั้งเวลาเป็น    เศษส่วนของวินาที     1-9     โดยกดปุ่ม     UP     เพิ่มเวลา
การตรวจสอบรายรับของตู้น้ำหยอดเหรียญ

 
          การเช็คยอดเงินที่จำหน่ายของตู้น้ำหยอดเหรียญ

                    กดปุ่ม     MODE     จนหน้าจอตุ้น้ำหยอดเหรียญแสดงเป็น     - AL -
                    กดปุ่ม     ENTER    หน้าจอตู้น้ำหยอดเหรียญแสดงค่าเงินรวม
                    กดปุ่ม     CLEAR     เพื่อลบยอดเงินของตู้น้ำหยอดเหรียญ
รายการตรวจเช็ค ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 
อาการเสีย
ตู้น้ำหยอดเหรียญ
สาเหตุ ตรวจเช็คดูว่าทำงานหรือไม่

  1. ตู้น้ำหยอดเหรียญ 
  ไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำ 

  1. น้ำเข้าไหลค่อยชุด RO ของตู้น้ำหยอดเหรียญ
  ไม่ทำงาน 
  2. ไส้กรองน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญสกปรกหรือตัน
  3. BOOSTOR PUMP และSOLINOLD
  4. BOOSTOR PUMP แผ่น DIAPHRAGM รั่ว
  มอเตอร์ไม่ทำงาน

  1. ถอดสายต่อน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญดู
  แรงดันน้ำ หากน้ำไหลค่อย ให้เพิ่มชุด PUMP
  2. ถอดสายด้านปลาย HOUSING ของ
  ตู้น้ำหยอดเหรียญดูน้ำจะไหลค่อย-ไม่ไหล
  3. กด LOW SWITCH ของ ตู้น้ำหยอดเหรียญ 
  ตรวจดู FUSE, RECTIFLER , หม้อแปลง , WLC เสีย
  4. ถอดสายไฟที่ต่อจาก BOOSTOR PUMP
  สีน้ำเงิน-ขาวของตู้น้ำหยอดเหรียญออก
  ถ้าทำงานให้เปลี่ยน BOOSTOR PUMP ใหม่

  2. น้ำในถังเก็บน้ำของ 
  ตู้น้ำหยอดเหรียญล้น

  WLC ตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ตัด    WLC ตู้น้ำหยอดเหรียญ เสีย 

  3. น้ำทิ้งตู้น้ำหยอด
  เหรียญไหลตลอด

  SOLINOLDตู้น้ำหยอดเหรียญเสีย

  SOLINOLD ของตู้น้ำหยอดเหรียญรั่ว
  มีเศษผงติดข้างใน 

  4. ตู้น้ำหยอดเหรียญ
  ไม่รับเหรียญ 

  1. น้ำในถังเก็บของตู้น้ำหยอดเหรียญหมด
  2. เครื่องหยอดเหรียญของตู้น้ำหยอดเหรียญเสีย
  3. หยอดเหรียญจำนวนเงินไม่ตรงกับ
  ตู้น้ำหยอดเหรียญ

  4.ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่องหยอดเหรียญของ
  ตู้น้ำหยอดเหรียญ

  1. ตรวจชุด RO ของตู้น้ำหยอดเหรียญตาม
  ขั้นตอน ไม่มีน้ำในถัง
  2. ตรวจเหรียญตัวแบบองตู้น้ำหยอดเหรียญ ,
  เปลี่ยนเครื่องหยอดเหรียญ
  3. เปลี่ยนเครื่องหยอดเหรียญของตู้น้ำหยอดเหรียญ
  4. ตรวจชุด PLC-04 ของตู้น้ำหยอดเหรียญ
  จุดไฟ 12 V

  5. ตู้น้ำหยอดเหรียญ  
  ไม่จ่ายน้ำ 

  1. เวลาจ่ายน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญมีหรือไม่
  2. MORTOR จ่ายน้ำ
  3. PLC-04 และ RELAY ของตู้น้ำหยอดเหรียญ 

 

  1. กดดูเวลาจ่ายน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญ 
  ถ้าไม่มีให้ตั้งใหม่
  2. ตรวจดู MORTOR ของตู้น้ำหยอดเหรียญ
  ถ้าเสียให้เปลี่ยนใหม่
  3. ทดลองเปลี่ยน RELAY และ PLC-04 
  ของตู้น้ำหยอดเหรียญ 

  6. ชุด CONTROL
  PLC-04 ของตู้น้ำหยอด
  เหรียญเสีย

  1.หน้าจอเวลาของตู้น้ำหยอดเหรียญไฟไม่ติด
  2.เวลาตู้น้ำหยอดเหรียญเดินไม่ตรง 

  1. น้ำหมด SWITCH NC-NO เครื่องหยอดเหรียญ
  อยู่ผิดตำแหน่งให้ปรับไปที่ NO
  2. เปลี่ยนชุด PLC-04 ของตู้น้ำหยอดเหรียญ
  หรือตั้งเวลาใหม่

  7. เครื่องหยอดเหรียญ  
  รับเหรียญ 25/50      
  สตางค์ได้ 

  1.ใส่เหรียญต้นแบบในตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ตรงช่อง
  2.ใส่เหรียญต้นแบบในตู้น้ำหยอดเหรียญตรงช่อง

  1. ปรับเหรียญตู้น้ำหยอดเหรียญให้ตรงช่อง
  2. ปรับ VRI ของตู้น้ำหยอดเหรียญทวนเข็มนาฬิกา
 ลงเล็กน้อย 
  8. น้ำเย็น ไม่เย็น 

  1.น้ำยา FREON 12 ของตู้น้ำหยอดเหรียญ 
  ซึมหรือรั่ว
  2.THERMOSTAT ON/OFF ของ
  ตู้น้ำหยอดเหรียญเสีย 

  1. - ตรวจรอยรั่วของตู้น้ำหยอดเหรียญ
      - เชื่อมตู้น้ำหยอดเหรียญใหม่
      - เติมน้ำยาตู้น้ำหยอดเหรียญ 

  2. ทดลองต่อตรงตู้น้ำหยอดเหรียญดู
  น้ำจะเย็นเป็นน้ำแข็ง